Jaki wpływ na przebieg ciąży ma konflikt serologiczny?

Konflikt serologiczny jest zjawiskiem, o którym powinna wiedzieć każda kobieta. Szczególnie ta planująca ciąże. Musi wtedy mieć świadomość, że dochodzi do niego, jeśli pomiędzy matką a dzieckiem, które rozwija się w jej organizmie, wystąpi niezgodność antygenowa.

Stan taki najczęściej przejawia się tym, że matka ma Rh-ujemy, z kolei dziecko dziedziczy po swoim ojcu Rh-dodatni. W takim przypadku płód jest uznawany przez organizm matki za ciało obce, a wręcz za intruza. Tego rodzaju sytuacja może okazać się niebezpieczna dla płodu. Co ciekawe, nie jest ona bezpośrednio szkodliwa dla matki.

Konflikt serologiczny i pierwsza ciąża

Na dobrą sprawę do konfliktu płytkowego może dojść w każdej ciąży. Jednak w przypadku tej pierwszej istnieją zdecydowanie mniejsze szanse, że wystąpi konflikt serologiczny. Pierworodne dziecko zdąży się zwykle urodzić, zanim wystąpi poważny uszczerbek na jego zdrowiu. Zagrożenie dla malucha, mimo że oczywiście istnieje, jest dużo mniejsze. Niebezpieczeństwo wzrasta wraz z każdą kolejną ciążą.

Konflikt serologiczny i jego konsekwencje

Konflikt serologiczny, określany również jako konflikt płytkowy, może doprowadzić do wystąpienia u noworodka choroby hemolitycznej. Przejawia się ona najczęściej jako:

  • uogólniony obrzęk płodu – to obrzęk skóry oraz tkanki podskórnej, któremu towarzyszą krwotoczne wybroczyny, często kończy się to zaburzeniami krążenia i śmiercią płodu.
  • ciężka żółtaczka hemolityczna – przejawiająca się przede wszystkim żółtym kolorem skóry, a także ewentualnymi uszkodzeniami mózgu, wątroby i śledziony oraz drgawkami, niezbędne jest tutaj monitorowanie poziomu bilirubiny we krwi.
  • anemia, czyli ostra niedokrwistość – jest nieco łagodniejszą, choć jednocześnie najczęściej występującą formą konfliktu serologicznego; objawia się dusznościami, a także bladym odcieniem skóry dziecka.

U każdego noworodka konkretna postać choroby może przejawiać się w różny sposób. Kluczowe znaczenie ma tutaj faza ciąży, w której do krwiobiegu dziecka przeniknęły przeciwciała.

Konflikt serologiczny – profilaktyka

Leczenie konfliktu serologicznego jest dosyć skomplikowane, dlatego tak ważne jest podjęcie we właściwym momencie niezbędnych działań profilaktycznych. Punktem wyjścia jest wykonanie przez ciężarną kobietę odpowiednich badań, dzięki którym będzie możliwe oznaczenie jej grupy krwi. Świadomość zagrożenia to podstawa – w takim przypadku podawana jest immunoglobina anty-D, a kobieta znajduje się pod szczególnie uważną opieką lekarza.

Polecamy: Usługi pielęgniarskie w domu

Jak radzić sobie z rozstępami?
Rozstępy to zmiany skórne, które najczęściej pojawiają się na skutek szybkiego rozciągnięcia się skóry. Zerwanie włókien...